Monday, January 8, 2018

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรนารายณ์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร นำเสนอผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สมุนไพรนารายณ์พลาส โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี แก่คุณพนมพร ผู้ประกอบการไร่สานฝัน  ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 21/12/2560


ผศ.ประชิด ทิณบุตร เยี่ยมชมกิจการและสินค้าของไร่สานฝัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จ.ลพบุรี และบริษัทสานฝันออร์แกนิค จำกัด

เยี่ยมชมกิจการและสินค้าของไร่สานฝัน ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จ.ลพบุรี และบริษัทสานฝันออร์แกนิค จำกัด โดยมีคุณพนมพร ให้ความรู้เรื่องการผลิตสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำมันและไขมันที่ได้จากการบีบเมล็ดวัตถุดิบจากพืชให้บริสุทธิ์ เช่น รำข้าว งา ทานตะวัน และเมล็ดพืชที่ให้น้ำมันจำพวกที่อื่น ๆ สถานที่ตั้ง: 110 หมู่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000